Crisis bij grootste adoptiebureau

Source: Nieuwsblad

Er komen steeds minder kinderen uit China en Rusland naar Vlaanderen

maandag 30 juni 2008Auteur: Veerle Beel
Vlaanderens grootste interlandelijke adoptiebureau, Horizon, zit in nauwe schoentjes. Er wordt een oplossing gezocht voor de ruim 120 kandidaat-adoptieouders die op de wachtlijst staan.

Horizon is een van de vijf erkende bemiddelingsbureaus voor interlandelijke adoptie in Vlaanderen. Het is een paar jaar lang het grootste geweest: vele tientallen kinderen uit China, vooral meisjes dan, vonden via Horizon nieuwe ouders in ons land. Later opende Horizon ook een tweede kanaal in Rusland.

In 2007 zijn die twee landen flink teruggezakt: uit China kwamen maar 30 adoptiekinderen naar ons land, uit Rusland 4. Twee jaar eerder waren dat er nog respectievelijk 63 en 14. De terugval zou te maken hebben met strengere wetgevingen in de landen van oorsprong. Ook is bekend dat landen die een economische boom doormaken, zoals China nu, minder kinderen afstaan naar het buitenland.

Daardoor lopen de wachttijden steeds hoger op, waardoor kandidaat-adoptiegezinnen naar andere landen en dus ook naar andere adoptiebureaus uitwijken. Al twee jaar op rij gebeuren er meer adopties uit Ethiopië dan uit China: in 2007 kwamen liefst 88 kinderen uit dat Afrikaanse land naar Vlaanderen, of een kleine helft van alle buitenlandse adopties. Dat is dus bijna driemaal zoveel als uit China.

Deze verschuiving leidt ertoe dat Horizon in financiële moeilijkheden is geraakt. Interlandelijke adoptiebureaus krijgen van de Vlaamse overheid een kleine subsidie, waarmee een halftijds personeelslid kan worden vergoed. Laat Horizon nu net een adoptiebureau zijn dat een handvol maatschappelijk werkers in dienst heeft en zo tegemoet kwam aan alle kwaliteitsvereisten inzake opvang en nazorg. Dat kon maar omdat er een groot aantal dossiers werd afgewerkt. Nu de activiteiten tegen wil en dank opdrogen, wordt de personeelskost te hoog.

Gisteren wilde Horizon geen commentaar geven. Vandaag zou het adoptiebureau samen met de Centrale Autoriteit inzake Adoptie, die onder de vleugels van Kind en Gezin werkt, een persbericht rondsturen.

Er zijn brieven verstuurd naar alle kandidaat-adoptiegezinnen die bij Horizon op een kind wachten. Men hoopt deze mensen gerust te stellen met de mededeling dat alles in het werk wordt gesteld om hun dossier naar wens verder af te werken. Het gaat in elk geval om een uitdoofscenario.