‘Tweede Kamer, doe onderzoek naar wantoestanden adoptie’

Adoptie In een open brief reageren belangenorganisaties van geadopteerden op het spraakmakende advies vorig jaar van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdzorg aan het kabinet om te stoppen met internationale adoptie.
Anouk Eigenraam
5 december 2017 om 16:38

Een kind in Palna, een van de oudste geregistreerde kindertehuizen in Delhi. Jaarlijks worden ongeveer vierduizend Indiase kinderen geadopteerd. Bij een adoptie uit India ligt kinderhandel op de loer.
Foto Money Sharma

Diverse belangenorganisaties van geadopteerden willen een diepgaand onderzoek naar de wantoestanden bij internationale adoptie in het verleden. Zij vragen dit in een open brief aan de Tweede Kamer.

Het is voor het eerst dat organisaties van geadopteerden, uit onder meer Nederland, Zweden, de VS, Italië, Australië en Zuid-Korea, gezamenlijk optrekken.

Ze willen dat onderzocht wordt of er sprake is van ‘verwijtbare nalatigheid’ door de Nederlandse overheid bij de controle op de procedure van interlandelijke adoptie en strafbare feiten zoals fraude, kidnapping en machtsmisbruik. Ook wijzen ze op de mogelijkheid van een parlementaire enquête.

Misstanden

De brief is een reactie op het advies vorig jaar oktober van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdzorg (RSJ). De raad adviseerde het kabinet te stoppen met internationale adoptie, onder meer wegens de risico’s op wantoestanden. De geadopteerdenorganisaties vinden een stop alleen onvoldoende, ze willen ook dat de overheid verantwoording neemt voor misstanden uit het verleden en die in kaart brengt.

„Fouten die in het verleden zijn gemaakt bij adopties uit andere landen zijn nooit structureel onderzocht”, zegt Chamila Seppenwoolde van United Adoptees International (UAI), initiatiefnemer van de brief. „Wij vinden dat dit alsnog moet gebeuren.”

In de brief worden de Kamerleden ook opgeroepen zich hard te maken voor financiële steun aan geadopteerden bij de zoektocht naar hun biologische familie via bijvoorbeeld DNA-databanken.

Toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie, VVD) liet begin dit jaar in reactie op het RSJ-advies weten dat Nederland niet gaat stoppen met internationale adoptie, maar de procedure wel wil verbeteren. Binnenkort vergadert de Kamercommissie hierover.

Aangifte tegen de Staat

Seppenwoolde zegt dat als de Kamer niets doet met de oproep, de geadopteerdenorganisaties overwegen naar het OM te stappen om aangifte te doen tegen de Nederlandse Staat.

„Tot op de dag van vandaag zijn er voorbeelden dat er misstanden plaatsvinden bij het adopteren van kinderen uit het buitenland. Zolang dat niet goed wordt onderzocht, moet het systeem plat. Als je hier nu mee doorgaat, werk je willens en wetens mee aan schending van mensenrechten.”

De organisaties zijn bezig een zwartboek op te stellen dat ze volgend jaar willen uitbrengen.